Home >>

Niech uczniowie nie pozostają w niepewności. Przełóżmy terminy egzaminów! [PETYCJA]

Zachęcamy do podpisania petycji mającej na celu przełożenie o 2 tygodnie matur i o 3 tygodnie egzaminów ósmoklasisty.

PODPISZ PETYCJĘ

Wesprzyj nas!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Źródło zdjęcia: Marcin Otorowski, Wikimedia.

Read More

Od 25 marca ocenianie możliwe [INFOGRAFIKA]

Jesteśmy już po analizie projektów rozporządzeń dotyczących nauki zdalnej, które zostały w piątek opublikowane, a które mają obowiązywać od 25 marca.

Poniżej lista naszych największych zastrzeżeń do proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej przepisów.

Przede wszystkim zauważamy, że, naszym zdaniem, ministerstwo zrzuca z siebie nieco odpowiedzialność na rzecz dyrektorów szkół i organów prowadzących (tj. w przypadku szkół publicznych samorządów, a w przypadku prywatnych — organizacji pozarządowych, osób fizycznych, prawnych itp.). Być może MEN nie znalazł żadnej alternatywy dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu czy urządzenia multimedialnego, przez co odpowiedzialność znalezienia takiego rozwiązania zrzucił na dyrektorów i organy prowadzące… Naszym zdaniem uciekanie od odpowiedzialności nie jest jednak rozwiązaniem! W obecnej sytuacji potrzeba zdecydowanych odgórnych działań, które zadbają o prawo do nauki dla KAŻDEGO, a nie tylko tych, którzy mają dostęp do Internetu, nawet jeśli stanowią większość.

Niezrozumiałe wydaje się także ustalenie, iż to dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. To powoduje, iż w różnych szkołach kwestia ta będzie wyglądała zupełnie inaczej. Przykładowo w jednych wystawiane będą oceny liczące się do średniej, a w innych nie… To może spowodować u uczniów poczucie swoistej niesprawiedliwości. „Dlaczego uczniowie z innych szkół mają uczyć się na innych zasadach niż my?” — może powiedzieć wówczas część uczniów.

Trudne do realizacji wydaje się także prowadzenie zajęć i zadawanie zadań w takim zakresie, że uwzględni to możliwości psychofizyczne ucznia oraz równomiernie go obciąży. Od wprowadzenia podstaw nauki zdalnej (od zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej) obserwujemy wiele przypadków, w których nauczyciele zadają zdecydowanie więcej materiału, niż gdyby robili to podczas zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Być może chcą nadgonić program, być może myślą, że uczniowie mają teraz zdecydowanie więcej wolnego czasu, dzięki czemu mogą bardziej skupić się akurat na ich przedmiocie… Nie nam oceniać. Ważne jest jednak to, by uczniowie mieli także wystarczająco czasu wolnego, który będą mogli spożytkować na rozwijanie własnych zainteresowań. Część nauczycieli zdaje się im to na ten moment jednak odbierać. Dlatego też zauważamy, iż na dyrektorów spada nie lada obowiązek monitorowania tego, czy możliwości psychofizyczne uczniów są podczas procesu kształcenia, w trakcie obecnie trwającej trudnej sytuacji, uwzględniane.

Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że, owszem, wydanie rozporządzenia regulującego kwestię nauki zdalnej było potrzebne, lecz najprawdopodobniej było ono tworzone w taki sposób, by zrzucić jak najwięcej odpowiedzialności na samorządy i dyrektorów, samemu nie proponując rozwiązań, które zapewnią KAŻDEMU możliwość nauki. To z kolei może prowadzić do podziałów, co jest jednoznacznie złe. W obecnych czasach musimy się bowiem zjednoczyć. Tylko to pozwoli nam działać na tyle dobrze, by zwalczyć pandemię.

Wesprzyj nas, prosimy!

Pod formularzem infografika dot. funkcjonowania szkół

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Obraz może zawierać: tekst

Read More

Szkoła na ten moment nie może oceniać!

Kuratorium Oświaty w Szczecinie wydało 18 marca komunikat do dyrektorów szkół, w którym słusznie stwierdza, że bezprawne jest prowadzenie zajęć o obowiązkowym charakterze, a przesyłane zadania mogą dotyczyć jedynie omówionych już partii materiału.

W ostatnim akapicie dokumentu Kuratorium pisze jednak, iż „do czasu wydania ww. rozporządzenia [dotyczącego organizacji zdalnego nauczania — przyp. fund.] dyrektor i nauczyciele — opierając się na zapisach statutowych — powinni podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego bieżącego oceniania, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje oraz ograniczenia w dostępie do zalecanych materiałów, możliwości ich przetworzenia i przekazania nauczycielom, jak również higienę pracy umysłowej ucznia”. Stwierdzenie, że, pomimo wszystkich obostrzeń, decyzję dotyczącą bieżącego oceniania uczniów mają podejmować dyrektorzy oraz nauczyciele, jest jednak całkowicie niezrozumiałe, ponieważ żadna szkoła nie może na ten moment wystawiać jakichkolwiek ocen, co potwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dlatego też zwróciliśmy się do Kuratorium o wydanie drugiego komunikatu, który wskaże dyrektorom fakt bezprawności wystawiania ocen bieżących za prace zadane w trakcie tzw. nauki zdalnej! Treść pisma znajduje się pod formularzem z darowizną.

Pomogliśmy? Wesprzyj nas, prosimy!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Obraz może zawierać: tekst

Obraz może zawierać: tekst

Read More

Maturzyści też muszą mieć równe szanse otrzymania stypendium

W tym momencie wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej maturzystom muszą być wysłane do 24 kwietnia. Uczniom pozostałych klas — do 10 lipca.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej część finałów olimpiad została jednak przeniesiona na czerwiec.

Jak wobec tego maturzyści mieliby mieć równe szanse, skoro nie mogliby we wniosku wpisać tytułów finalisty bądź laureata uzyskanych w tym roku szkolnym, lecz w czerwcu?

To sprawia, iż uczniowie nie mają równych szans w zdobyciu stypendium MEN.

Dlatego zwróciliśmy się do pana ministra Dariusza Piontkowskiego o wszczęcie procedury zmiany rozporządzenia ws. stypendiów i zrównanie w tym roku terminów do 10 lipca dla wszystkich uczniów, w tym maturzystów. To pomoże w zachowaniu dla wszystkich równych szans.

Treść pisma znajduje się poniżej.

 

Wesprzyj nas, prosimy!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Read More

Niech każda szkoła otrzyma płyn do dezynfekcji rąk. Wesprzyj nas w tym, prosimy

Rozpoczęliśmy dziś projekt mający na celu zebranie środków pozwalających na przekazaniu polskim szkołom płynu do dezynfekcji rąk i wspomożenie w tym celu rządu. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniem pod tym linkiem: http://prawaucznia.pl/dezynfekcja-w-kazdej-szkole/

Wesprzyj realizowany projekt!

Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Read More

Wyniki II etapu Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia

Komisja Konkursowa, zapoznawszy się z nadesłanymi pracami na II etap Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, podaje do wiadomości publicznej wyniki i listę osób zakwalifikowanych do etapu finałowego.

Jednocześnie Komisja informuje, że monitoruje sytuację związaną z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym oraz stwierdza, iż od najbliższych decyzji rządu zależeć będzie, czy III etap odbędzie się. O ewentualnym odwołaniu bądź przełożeniu III etapu Komisja informować będzie w odrębnych komunikatach.

Wyniki II etapu.

My też potrzebujemy środków do działania. Wesprzyj nas, prosimy!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Read More

2 kuratoria, 2 opinie

Czas zamknięcia szkół na najbliższe 2 tygodnie nie może być czasem przerwy w działaniu. Dlatego też publikujemy 2 otrzymane przez nas odpowiedzi na nasze wnioski pochodzące od dwóch różnych kuratoriów oświaty.

Niezwykle rozbawił nas kontrast pomiędzy tymi odpowiedziami. Jedno kuratorium poważnie podeszło do sprawy, przyznając, że ograniczenia w kwestii wyglądu ucznia faktycznie naruszają jego godność. Drugie natomiast wymijająco napisało, że statut danej szkoły został zaakceptowany przez uczniów i rodziców…

To, że ktoś statut zaakceptował, nie oznacza, że jest on zgodny z prawem. Dlatego też, z racji, że nasze pisma są wnioskami, będziemy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, składać skargi na sposób ich załatwienia.

Jednocześnie apelujemy do uczniów o pozostanie w domach. Najbliższe 2 tygodnie nie mają być czasem, gdy będziemy się często spotykać ze znajomymi. Mają one służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2!

Wesprzyj nas!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.

Obraz może zawierać: tekst

Obraz może zawierać: tekst

Read More