Home >>

Znamy osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia

Fundacja na rzecz Praw Ucznia, zapoznawszy się z przesłanymi jej protokołami eliminacji szkolnych Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, z wielką przyjemnością ogłasza listę 90 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu.  Próg kwalifikujący, ze względu na stosunkowo dużą trudność testu, wyniósł 12 punktów. Przypomnijmy, że Regulamin dozwala Fundacji na wyłonienie od 80 do 100 osób.  Z racji jednak, że więcej osób niż pozostałe 10 uzyskało wynik 11 punktów, konieczne było zakwalifikowanie jedynie 90 uczestników.

II etap polega na napisaniu pracy pisemnej lub przygotowaniu nagrania wideo na temat tego, czym są prawa ucznia i jak można ich bronić. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne, samodzielne, niepublikowane wcześniej prace lub materiały. Objętość pracy pisemnej nie może przekroczyć 1500 słów (wraz z bibliografią, przypisami, stroną tytułową, nagłówkami i numerami stron, jeśli są). Materiały wideo z kolei nie mogą być dłuższe niż 3 minuty. Pracę lub materiał przesyłają szkoły, do których uczęszczają uczestnicy etapu wojewódzkiego, drogą elektroniczną na adres Organizatora — [email protected]. Praca pisemna musi zostać przygotowana w formacie pdf (i przesłana jako załącznik do wiadomości e-mail), a materiał wideo w