Książki

Home >> Książki

„Obowiazki ucznia” to druga publikacja prezesa Fundacji Mikołaja Wolanina. Została ona wydana w ostatnich dniach grudnia 2021 r. i stanowi kontynuację rozważań poczynionych rok wcześniej w „Prawach ucznia”. To książka analizująca nie tylko prawne uregulowania uczniowskich obowiązków, ale także opisująca konkretny katalog dziewięciu tychże obowiązków. Monografię recenzowały: dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW i dr Elżbieta Maj.

KUP „Obowiązki ucznia”

We wrześniu 2021 r. do obiegu trafiła z kolei monografia Oliwii Wyrzykowskiej (wiceprezeski Fundacji) i Jana Zapolskiego-Downara (członka Rady Fundacji) pt. „Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa”. To książka skupiająca się na młodzieżowych radach gmin, powiatów i sejmikach województw — ich historii, podstawach prawnych ustanawiania, realiach działalności oraz perspektywach na przyszłość, w szczególności po dużej nowelizacji w tym zakresie dokonanej w 2021 roku. Publikację recenzowali: dr hab. Kazimierz Bandarzewski i dr Jacek Piecha.

PRZECZYTAJ TĘ KSIĄŻKĘ

W kwietniu 2020 r. wydana została książka prezesa naszej Fundacji pt. „Prawa ucznia”. To 114-stronnicowa publikacja analizująca 13 najważniejszych praw przysługujących uczniom (a także prawa szczegółowe mieszczące się w tym 13-elementowym zbiorze) oraz przedstawiająca wyniki badań zarówno naukowców, jak i mojej skromnej osoby w zakresie tego, czy — zdaniem uczniów — ich prawa są przestrzegane. Publikacja zawiera także postulaty zmian w prawie mających na celu zwiększenie znaczenia praw ucznia w szkołach. To książka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Publikacja otrzymała pozytywną recenzję prof. dr hab. Ewy Jarosz.

KUP „Prawa ucznia”

Źródła zdjęć: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo „Ryś”.