III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Home >> III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Rozpoczął się nowy rok szkolny — 2022/2023. To jest równoznaczne z tym, że mamy bardzo dużą przyjemność ogłosić kolejną, już trzecią, edycję Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Będzie ona czerpać z zasad zorganizowanego przez naszą Fundację w roku szkolnym 2019/2020 Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia. Olimpiada, klasycznie, składać się będzie z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

Tegoroczną edycję wspierają:
1. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
2. Marszałek Sejmu.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich.
4. Naczelna Rada Adwokacka.
5. Krajowa Rada Komornicza.
6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania w tej sprawie całego sądownictwa administracyjnego.
7. Prezydent Miasta Poznania.
8. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.
9. prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmować zgłoszenia od szkół.

Zgłoszenie szkoły (do pobrania poniżej) należy przesłać do 10 października 2022 r. do godziny 15:00 (z dopuszczalnymi drobnymi opóźnieniami) na adres e-mail: [email protected]. Sam etap szkolny odbędzie się natomiast 12 października 2022 r. o godzinie 10:00. Pytania przygotuje Fundacja oraz zaproszeni do współpracy eksperci w dziedzinie praw dziecka lub ucznia.

Następnie odbędzie się etap wojewódzki polegający na przygotowaniu pracy pisemnej albo materiału wideo na temat: „Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?”. Wymagania merytoryczno-techniczne określa Regulamin, do którego link poniżej.

W wyniku oceny prac z etapu wojewódzkiego wyłonionych zostanie 30 finalistów i finalistek, którzy i które spotkają się 15 marca 2023 r. i zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi praw ucznia. 5 najlepszych osób (które zyskają tytuł laureata/laureatki) otrzyma proporcjonalnie do zajętej lokaty nagrody finansowe (do podziału: 4000 zł). Wszyscy finaliści i wszystkie finalistki zdobędą natomiast nagrody rzeczowe.

Zachęcamy wszystkie uczennice i wszystkich uczniów ze szkół ponadpodstawowych do udziału.

Regulamin Olimpiady

Obowiązująca literatura

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda (uczeń/uczennica niepełnoletni/a)

Zgoda (uczeń/uczennica pełnoletni/a)

Protokół z eliminacji szkolnych

Wyniki I etapu

Wyniki II etapu