IV edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Home >> IV edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się już na dobre. Tym samym ogłaszamy IV już edycję Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Spotkamy się jednak — jubileuszowo — po raz piąty, ponieważ w roku szkolnym 2019/2020 działalność naszej Fundacji zainaugurował Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia.

Najważniejsze się jednak nie zmienia: Olimpiada jest 3-etapowa, a na najlepszych czekają nagrody finansowe (w puli liczonej w tysiącach złotych) oraz rzeczowe.

Bardzo dziękujemy za wsparcie organizacji Olimpiady następującym podmiotom:
1. Marszałkowi Sejmu.
2. Rzeczniczce Praw Dziecka.
3. Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce.
4. Naczelnej Radzie Adwokackiej.
5. Krajowej Radzie Komorniczej.
6. Sądownictwu administracyjnemu reprezentowanemu przez WSA w Poznaniu.
7. Wydziałowi Studiów Edukacyjnych UAM.
8. Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
9. prof. drowi hab. Robertowi Grzeszczakowi, Przewodniczącemu Komitetu Nauk Prawnych PAN.
10. Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Ministry Edukacji.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmować zgłoszenia od szkół.

Zgłoszenie szkoły (do pobrania poniżej) należy przesłać do 9 października 2023 r. do godziny 15:00 (z dopuszczalnymi drobnymi opóźnieniami) na adres e-mail: [email protected]. Sam etap szkolny odbędzie się natomiast 11 października 2023 r. (środa) o godzinie 10:00. Pytania przygotuje Fundacja oraz zaproszeni do współpracy eksperci w dziedzinie praw dziecka i ucznia.

Następnie odbędzie się etap wojewódzki polegający na przygotowaniu pracy pisemnej albo materiału wideo na temat: „Godność osoby uczącej się — czym jest i co z niej wynika?”. Wymagania merytoryczno-techniczne określa Regulamin, do którego link poniżej.

W wyniku oceny prac z etapu wojewódzkiego wyłonionych zostanie 30 finalistów i finalistek, którzy i które spotkają się 13 marca 2024 r. (środa) i zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi praw ucznia. 5 najlepszych osób (które zyskają tytuł laureata/laureatki) otrzyma proporcjonalnie do zajętej lokaty nagrody finansowe (pula nagród to kilka tysięcy złotych). Wszyscy finaliści i wszystkie finalistki zdobędą natomiast nagrody rzeczowe.

Zachęcamy wszystkie osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych do udziału.

Regulamin Olimpiady

Obowiązująca literatura

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda (uczeń/uczennica niepełnoletni/a)

Zgoda (uczeń/uczennica pełnoletni/a)

Protokół z eliminacji szkolnych

Wyniki I etapu

Wyniki II etapu