O nas

Home >> O nas

Prawa ucznia to temat niezwykle ważny, gdyż dotyczy niezwykle licznej grupy społecznej — dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły. Dlatego też istnieje potrzeba, by powstała organizacja upowszechniająca wiedzę o tych prawach wśród samych zainteresowanych. Równocześnie dobre się wydaje, by taką organizację prowadziła osoba bezpośrednio związana z prawami ucznia.

Dlatego też Fundację na rzecz Praw Ucznia założył uczeń i to niepełnoletni (w momencie podjęcia pierwszych czynności związanych z ustanowieniem Fundacji miał on 16 lat)! 1 czerwca 2019 r. w jego głowie zrodziła się idea: a co gdyby założyć własną fundację działającą na rzecz praw ucznia? Jak pomyślał, tak zrobił. Zabrał się do pracy, sprawdził ustawodawstwo oraz zasięgnął pomocy prawnej, dzięki czemu 2 lipca 2019 r. jeden z jego rodziców (zgodnie z trybem przewidzianym w Kodeksie postępowania cywilnego) złożył wniosek o zezwolenie małoletniemu na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zarząd zwykłego majątku, tj. ustanowienie Fundacji na rzecz Praw Ucznia, zostanie członkiem zarządu tej organizacji oraz wykonywanie obowiązków zarządu (tj. podpisywanie umowy o najem lokalu, o usługi księgowe itd.).

Z racji urlopu sędzi rozpatrującej sprawę rozprawa przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu miała miejsce 26 września 2019 r. Podczas niej rodzice małoletniego fundatora wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii ustanowienia przez niego organizacji pozarządowej. Dzięki temu postanowienie sądu również na to zezwoliło.

Orzeczenie uprawomocniło się 18 października 2019 r. Akt notarialny ustanawiający Fundację na rzecz Praw Ucznia został sporządzony 23 dnia tego miesiąca. Tego samego dnia do poznańskiego sądu gospodarczego wysłany został wniosek o wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Udało się go uzyskać 18 listopada 2019 r. Tak oto powstała Fundacja na rzecz Praw Ucznia — organizacja pozarządowa prowadzona przez ucznia na rzecz uczniów.

Fundacja to nie jest jednak wyłącznie jej prezes. To także grono wolontariuszy, którzy zawsze są chętni, by pomóc w działaniach Fundacji.

Prezes i Fundator Fundacji na rzecz Praw Ucznia Mikołaj Wolanin — założyciel i redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie mwolanin.pl. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu „Młodzi w Polityce”. Korektor miesięcznika „Adeste”. Członek grupy organizacyjnej (od samego powstania) Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor publikacji naukowych. W momencie przygotowywania pierwszych pism w sprawie ustanowienia Fundacji miał 16 lat.

Fot. Eliza Hajdenrajch

 

Chcesz wesprzeć nasze działania? Przelej na nasze konto darowiznę za pomocą poniższego formularza!

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.