II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Home >> II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Rok szkolny 2021/22 to rok, w którym po raz drugi odbędzie się Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia. Będzie ona czerpać z zasad zorganizowanego przez naszą Fundację w roku szkolnym 2019/2020 Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia. Olimpiada składać się będzie z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

Tegoroczną edycję Olimpiady wspierają:

 1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 3. Marszałek Sejmu.
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich.
 5. Naczelna Rada Adwokacka.
 6. Krajowa Rada Komornicza.
 7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania całego sądownictwa administracyjnego.

 8. Miasto Poznań.
 9. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.
 10. prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

 11. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmować zgłoszenia od szkół.

Zgłoszenie szkoły (do pobrania poniżej) należy przesłać do 11 października 2021 r. do godziny 15:00 (z dopuszczalnymi drobnymi opóźnieniami) na adres e-mail: [email protected]. Sam etap szkolny odbędzie się natomiast 13 października 2021 r. o godzinie 10:00. Pytania przygotuje Fundacja oraz zaproszeni do współpracy eksperci w dziedzinie praw dziecka lub ucznia.

Następnie odbędzie się etap wojewódzki polegający na przygotowaniu pracy pisemnej albo materiału wideo na temat: „Jak powinna wyglądać szkoła, która respektuje prawa osób uczących się?”. Wymagania merytoryczno-techniczne określa Regulamin, do którego link poniżej.

W wyniku oceny prac z etapu wojewódzkiego wyłonionych zostanie 30 finalistów i finalistek, którzy i które spotkają się 9 marca 2022 r. w Poznaniu i tam zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi praw ucznia. 5 najlepszych osób (które zyskają tytuł laureata/laureatki) otrzyma proporcjonalnie do zajętej lokaty nagrody finansowe. Wszyscy finaliści i wszystkie finalistki zdobędą natomiast nagrody rzeczowe. Niektóre uczelnie wyższe zapowiedziały już ponadto przyznawanie indeksów za sukces w naszej Olimpiadzie. Szczegóły w tym zakresie zostaną jednak podane niebawem.

Zachęcamy wszystkie uczennice i wszystkich uczniów ze szkół ponadpodstawowych do udziału.

Regulamin Olimpiady

Obowiązująca literatura

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda (uczeń/uczennica niepełnoletni/a)

Zgoda (uczeń/uczennica pełnoletni/a)

Protokół z eliminacji szkolnych

Wyniki I etapu

Wyniki II etapu

Wyniki finału

 

Chcesz wesprzeć nasze działania? Oto formularz umożliwiający składanie darowizn!

 

Aby przejść do płatności, należy wpisać adres e-mail, kwotę darowizny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (klikając w suwak) i nacisnąć „Przekaż darowiznę”. Później należy potwierdzić wpisane dane, klikając „Zapłać”. Dziękujemy za każdą złotówkę!
Przekaż darowiznęPodane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu realizacji umowy darowizny. Pośrednikiem darowizny jest system Przelewy24 umożliwiający płatności online. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce Prywatności Fundacji. Zapoznałem/am się z tą informacją. a także akceptuję regulamin darowizn. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) w celu informowania o działalności Fundacji i możliwościach wsparcia jej działalności, a także otrzymania podziękowań.