Książka o prawach ucznia w sprzedaży

24 kwietnia wydana została książka pt. „Prawa ucznia”. To 114-stronnicowa publikacja analizująca 13 najważniejszych praw przysługujących uczniom (a także prawa szczegółowe mieszczące się w tym 13-elementowym zbiorze) oraz przedstawiająca wyniki badań zarówno naukowców, jak i mojej skromnej …

Odpowiedź MEN na naszą petycję

Niedawno otrzymaliśmy od Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź na naszą petycję ws. wprowadzenia obowiązku zatrudniania psychologa w szkole, przeprowadzenia badania wśród uczniów w zakresie tego, czy ufają szkolnym psychologom oraz są przekonani o ich wykwalifikowaniu oraz rozważenia przeprowadzania cyklicznych …

Przełóżmy egzaminy! Petycja wysłana

Informujemy, że wysłaliśmy dziś (2.04.2020) do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej petycję, która proponuje przeniesienie egzaminu ósmoklasisty o 3 tygodnie, a egzaminu maturalnego o 2 tygodnie. Pod petycją podpisało się 5291 osób. Za każdy podpis bardzo dziękujemy. …

Od 25 marca ocenianie możliwe [INFOGRAFIKA]

Jesteśmy już po analizie projektów rozporządzeń dotyczących nauki zdalnej, które zostały w piątek opublikowane, a które mają obowiązywać od 25 marca. Poniżej lista naszych największych zastrzeżeń do proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej przepisów. Przede wszystkim zauważamy, …

Szkoła na ten moment nie może oceniać!

Kuratorium Oświaty w Szczecinie wydało 18 marca komunikat do dyrektorów szkół, w którym słusznie stwierdza, że bezprawne jest prowadzenie zajęć o obowiązkowym charakterze, a przesyłane zadania mogą dotyczyć jedynie omówionych już partii materiału. W ostatnim akapicie dokumentu Kuratorium pisze …