Regulamin darowizn

Home >> Regulamin darowizn

Darczyńcą Fundacji na rzecz Praw Ucznia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub przelewu online za pośrednictwem usługi Przelewy24.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacji (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań; [email protected]).

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa prawaucznia.pl jest prowadzona przez Fundację na rzecz Praw Ucznia (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań).
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew — płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji na rzecz Praw Ucznia,
b) karta płatnicza — Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Przelewy24.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez usługę Przelewy24.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane.
5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej Fundacji.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.