Witamy na stronie...

Fundacja na rzecz Praw Ucznia
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań.

81 1600 1462 1881 4888 1000 0001 (BNP Paribas; w przypadku darowizny prosimy o przesłanie jej z tytułem: „Darowizna na cele statutowe”).

KRS: 0000814229, NIP: 783180923

Statut Fundacji.


BIP Fundacji na rzecz Praw Ucznia działa od 27.11.2019 r. 31.12.2021 r. pliki konfiguracyjne musiały jednak zostać zainstalowane na nowo i — w konsekwencji — system musiał zostać zainstalowany na nowo. Wszystkie utracone dane zostały jednak przeniesione.


Fundacja nosi nazwę Fundacja na rzecz Praw Ucznia.

Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 listopada 2019 r. pod numerem KRS: 0000814229.

Fundacja składa się z dwuosobowego Zarządu, w którego skład wchodzi Mikołaj Wolanin działający do 17 lipca 2020 r. przez swoich przedstawicieli ustawowych oraz Oliwia Wyrzykowska.

Rada Fundacji jest natomiast kadencyjnym organem trzyosobowym. Jej szczegółowe kompetencje zostały określone przez Statut Fundacji.

Organem sprawującym nadzór jest minister właściwy ds. oświaty i wychowania.


Sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie merytoryczne za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2020

Sprawozdanie merytoryczne za 2020


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci 500 zł oraz domeny internetowej prawaucznia.pl, a także wszelki majątek nabyty w trakcie działalności Fundacji, a wyszczególniany przez sprawozdania.


Umowy z wykorzystaniem środków publicznych

Fundacja zawarła następujące umowy z wykorzystaniem środków publicznych:

1. Z miastem Poznań na kwotę 2000 zł w celu realizacji zadania pt. „Promocja idei wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli”. Umowa o numerze ZSS-VIII.526.10.2020 z dnia 23.10.2020. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron 30.12.2020 na podstawie § 12 ust. 1 tejże umowy w związku z działalnością siły wyższej (COVID-19).

2. Z miastem Poznań na kwotę 5350 zł w celu realizacji zadania pt. „III Kongres Poznańskich Samorządów Uczniowskich”. Umowa o numerze RMWM-V.526.1.3.2021 z dnia 07.09.2021.

3. Ze stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO (KRS: 0000218555) organizującym konkurs regrantingowy „Wolontariat do Poznania”, na który środki są zapewnione przez miasto Poznań. W ramach tego konkursu zrealizowano zadanie pt. „Rozwój potencjału wolontariackiego Fundacji na rzecz Praw Ucznia”. Zadanie było realizowane w terminie do 24.12.2021, a kwotą jego realizacji było 1500 zł.

Opublikował: Mikołaj Wolanin
Publikacja dnia: 31.12.2021, 14:02
Dokument oglądany razy: 1 346
Podpisał: Mikołaj Wolanin
Dokument z dnia: 31.12.2021