Fundacja

Fundacja nosi nazwę Fundacja na rzecz Praw Ucznia.

Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 listopada 2019 r. pod numerem KRS 0000814229.

Fundacja składa się z jednoosobowego Zarządu, w którego skład wchodzi Mikołaj Wolanin działający do 17 lipca 2020 r. przez swoich przedstawicieli ustawowych.

Organem sprawującym nadzór jest minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

Opublikował: Mikołaj Wolanin
Publikacja dnia: 27.11.2019, 17:19
Dokument oglądany razy: 698
Podpisał: Mikołaj Wolanin
Dokument z dnia: 27.11.2019